Prop. 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden m.m. - 200506028 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:28 Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden m.m.
Utgivningsår:2005
Omfång:112 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:28
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB