SOU 2005:108 Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m. - 9138224836 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:108 Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m.
   
 
Titel:SOU 2005:108 Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m.
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:20.
Utgivningsår:2005
Omfång:327 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224836
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:108
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt , IT-rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet finner utredningen bland annat att lagstiftningen om betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort bör anpassas till marknads- och teknikutvecklingen och att konsumentskyddet bör stärkas genom att minska riskerna för konsumenterna och begränsa kontohavarens ansvar.
 
  © 2017 Jure AB