SOU 2005:113 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer - 9138224909 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:113 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
   
 
Titel:SOU 2005:113 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2005
Omfång:241 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224909
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om åtgärdsprogram
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:113
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I betänkandet utgås från att Sverige skall ha ett rättsligt system som kan genomföra miljökvalitetsnormer. Ett åtgärdsprogram är en nödvändig del i ett sådant system. Skälen är dels miljösituationen, dels EG-rätten.
 
  © 2017 Jure AB