Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken - 9138225204 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken
– Delrapport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken
   
 
Titel:Ds 2005:59 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken – Delrapport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken
Utgivningsår:2005
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225204
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:59
Ämnesord:Familjerätt , Internationell rätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås målområden, delområden och indikatorer för barnpolitikens mål på huvudsakligen på nationell nivå.
 
  © 2017 Jure AB