Ds 2006:3 Skydd mot internationella hot mot folkhälsan - 9138225263 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2006:3 Skydd mot internationella hot mot folkhälsan
   
 
Titel:Ds 2006:3 Skydd mot internationella hot mot folkhälsan
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:215.
Utgivningsår:2006
Omfång:182 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225263
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:3
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 152 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Sverige skall ansluta sig till det reviderade internationella hälsoreglementet (IHR) som antogs av Världshälsoorganisationen (WHO) i maj 2005. Syftet med det reviderade IHR är att skydda mot internationella hot mot folkhälsan samtidigt som de åtgärder stater vidtar för att skydda sin befolkning inte skall utgöra större hinder för resandet och trafiken mellan stater än vad som är motiverat av hälsoskäl. Vidare föreslås bl.a. att regeringen skall utse en nationell kontaktpunkt för kommunikation med WHO som också skall samordna ansvaret för att Sverige uppfyller de åtaganden som följer av det reviderade IHR.
 
  © 2017 Jure AB