Prop. 2005/06:108 Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister - 200506108 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:108 Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
   
 
Titel:Prop. 2005/06:108 Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Utgivningsår:2006
Omfång:14 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:108
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB