Prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m. - 200506109 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2004:102.
Utgivningsår:2006
Omfång:30 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506109
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB