Prop. 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning - 200506111 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
   
 
Titel:Prop. 2005/06:111 Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Anmärkning:Se även SOU 2005:70.
Utgivningsår:2006
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506111
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:111
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB