Prop. 2005/06:141 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter - 200506141 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:141 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter
   
 
Titel:Prop. 2005/06:141 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter
Utgivningsår:2006
Omfång:128 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:141
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB