Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012 - 200506112 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012
   
 
Titel:Prop. 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007-2012
Anmärkning:Se även SOU 2005:1, SOU 2005:2 och SOU 2004:39.
Utgivningsår:2006
Omfång:150 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:112
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB