Prop. 2005/06:157 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen - 200506157 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:157 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen
   
 
Titel:Prop. 2005/06:157 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen
Anmärkning:Se även Ds 2005:25.
Utgivningsår:2006
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:157
Ämnesord:Processrätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB