Prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 1-2 - 200506128 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 1-2
   
 
Titel:Prop. 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. - Del 1-2
Anmärkning:Se även Ds 2005:31 och SOU 2005:52.
Utgivningsår:2006
Omfång:1015 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506128
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:128
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 497 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB