Prop. 2005/06:134 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv m.m. - 200506134 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:134 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:134 Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2005:49 och prop. 2005/06:77.
Utgivningsår:2006
Omfång:98 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506134
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:134
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB