Prop. 2005/06:136 Ändrade regler om auktorisation av bevakningsföretag - 200506136 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:136 Ändrade regler om auktorisation av bevakningsföretag
   
 
Titel:Prop. 2005/06:136 Ändrade regler om auktorisation av bevakningsföretag
Anmärkning:Se även Ds 2003:50, SOU 2002:117, SOU 2002:70 och SOU 2001:87.
Utgivningsår:2006
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:136
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB