Prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m. - 200506137 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:137 Ändringar i säkerhetsskyddslagen m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:77, prop. 2002/03:32, Ds 2004:12 och SOU 2003:32.
Utgivningsår:2006
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:137
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB