Prop. 2005/06:138 Personsäkerhet - 200506138 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:138 Personsäkerhet
   
 
Titel:Prop. 2005/06:138 Personsäkerhet
Anmärkning:Se även SOU 2004:1, prop. 2002/03:70 och SOU 2002:71.
Utgivningsår:2006
Omfång:52 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506138
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:138
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB