Prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier - 200506129 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier
   
 
Titel:Prop. 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier
Anmärkning:Se direktiven 2004/82/EG och 2004/114/EG.
Utgivningsår:2006
Omfång:137 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:129
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB