Prop. 2005/06:133 Samverkan i kris - för ett säkrare samhälle - 200506133 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:133 Samverkan i kris - för ett säkrare samhälle
   
 
Titel:Prop. 2005/06:133 Samverkan i kris - för ett säkrare samhälle
Anmärkning:Se även SOU 2003:27, SOU 2004:32, SOU 2004:25, SOU 2005:42 och SOU 2005:71.
Utgivningsår:2006
Omfång:248 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506133
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:133
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB