Prop. 2005/06:152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen m.m. - 200506152 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen m.m.
Utgivningsår:2006
Omfång:83 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:152
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB