Prop. 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen - 200506173 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen
   
 
Titel:Prop. 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen
Anmärkning:Se även SOU 2004:6.
Utgivningsår:2006
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:173
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB