SOU 2006:47 Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna - 9138225700 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:47 Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna
   
 
Titel:SOU 2006:47 Ökade möjligheter till trafiknykterhetskontroller vid gränserna
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2006:12.
Utgivningsår:2006
Omfång:110 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225700
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Rattfylleriutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:47
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att tjänstemän vid Kustbevakningen och Tullverket skall få befogenhet att:
– ta alkoholutandningsprov och göra ögonundersökningar och
– fatta beslut om att inleda förundersökning vid misstanke om rattfylleribrott och sjöfylleri.
De tjänstemän som får dessa befogenheter skall även få möjlighet att tillfälligt omhänderta bl.a. fordonsnycklar, körkort eller annan behörighetshandling.
 
  © 2017 Jure AB