SOU 2006:49 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom - 9138225727 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:49 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom
– trauma, kultur, asylprocess
   
 
Titel:SOU 2006:49 Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom – trauma, kultur, asylprocess
Anmärkning:Se även slutrapport SOU 2006:114.
Utgivningsår:2006
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225727
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Den nationella samordnaren för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymptom
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:49
Ämnesord:Övrigt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

Rapporten, som är den tredje från den nationella samordnaren, visar bland annat att antalet asylsökande barn med uppgivenhetssymtom minskar. Rapporten visar även att varken trauma, kultur eller asylprocessen kan ge generella förklaringar till att asylsökande barn uppvisar uppgivenhetssymtom i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB