SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik - 9138225794 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik
– En studie av svenska valrörelser 1988-2002
   
 
Titel:SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik – En studie av svenska valrörelser 1988-2002
Anmärkning:Rapport av Kristina Boréus.
Utgivningsår:2006
Omfång:207 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225794
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:52
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

I rapporten undersöks strukturell diskriminering inom den svenska valrörelsen. Syftet är att kartlägga förekomsten av sådan diskriminering riktad mot människor som uppfattas som "icke-svenska" i de senaste fem valrörelserna.
 
  © 2017 Jure AB