SOU 2006:53 Partierna nominerar - 9138225808 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:53 Partierna nominerar
– Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation
   
 
Titel:SOU 2006:53 Partierna nominerar – Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation
Anmärkning:Rapport av Maritta Soininen och Nils Etzler.
Utgivningsår:2006
Omfång:247 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225808
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:53
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

I rapporten behandlas villkoren för deltagande och representation i politiska partiers nomineringar. Författarna slår fast att partiernas minskade medlemstal, de tilltagande problemen med social representativitet, tillsammans med den ökade professionaliseringen och den nya snabba politiken har negativa konsekvenser för personer med invandrarbakgrunds möjligheter att delta i partipolitiken. Att partierna prioriterar informationsinsatser och att antalet medlemmar stadigt sjunker kan tänkas vara en försvårande faktor för redan exkluderade grupper att engagera sig i partierna.
 
  © 2017 Jure AB