SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga - 9138225816 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga
– Översyn av teckenspråkets ställning
   
 
Titel:SOU 2006:54 Teckenspråk och teckenspråkiga – Översyn av teckenspråkets ställning
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2006:29.
Utgivningsår:2006
Omfång:490 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225816
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen Översyn av teckenspråkets ställning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:54
Ämnesord:Lexikon ordböcker och språkvetenskap

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår bland annat:
– att teckenspråket bör ges en folkrättslig ställning som motsvarar minoritetsspråken.
– att allt statligt stöd för likvärdig utbildning för teckenspråkiga förs till Specialskolemyndigheten.
– att barn med språkstörning som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation får möjlighet till undervisning i specialskolan för döva och hörselskadade.
– att landstingens skyldighet att erbjuda tolktjänst för vardagstolkning utvidgas till att omfatta även personer med språkstörning som är beroende av teckenspråk.
 
  © 2017 Jure AB