SOU 2006:55 Summary - Final report of the Committee on Insurance Undertakings in Sweden - 9138225948 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:55 Summary - Final report of the Committee on Insurance Undertakings in Sweden
   
 
Titel:SOU 2006:55 Summary - Final report of the Committee on Insurance Undertakings in Sweden
Anmärkning:Sammanfattning av slutbetänkandet på engelska.
Utgivningsår:2006
Omfång:13 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225948
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försäkringsföretagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:55
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB