SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag - Författningsförslag (bilaga) - 9138225867 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag - Författningsförslag (bilaga)
   
 
Titel:SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag - Författningsförslag (bilaga)
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även huvudbetänkandet. Se även delbetänkande SOU 2004:101 samt prop. 2005/06:196, prop. 2005/06:22 och prop. 2004/05:165.
Utgivningsår:2006
Omfång:217 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225867
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försäkringsföretagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:55
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB