Prop. 2005/06:214 Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll - 200506214 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2005/06:214 Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll
   
 
Titel:Prop. 2005/06:214 Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll
Anmärkning:Se även SOU 2005:44.
Utgivningsår:2006
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506214
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:214
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB