SOU 2006:46 The Politics of Intimidation - 9138226081 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:46 The Politics of Intimidation
   
 
Titel:SOU 2006:46 The Politics of Intimidation
Anmärkning:Engelsk sammafattning av SOU 2006:46 Jakten på makten.
Utgivningsår:2006
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226081
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Threats and Violence against Elected Representatives
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:46
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Kommittén har haft i uppdrag att dels undersöka omfattningen av brott mot förtroendevalda och diskutera den demokratiska problematiken kring förekomsten av sådana brott, dels se över det straffrättsliga skyddet för förtroendevalda och undersöka vilket stöd och vilken hjälp som erbjuds dem som utsätts för brott.
 
  © 2017 Jure AB