SOU 2006:73 Den segregerande integrationen - 9138226154 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:73 Den segregerande integrationen
– Om social sammanhållning och dess hinder
   
 
Titel:SOU 2006:73 Den segregerande integrationen – Om social sammanhållning och dess hinder
Anmärkning:Redaktör: Masoud Kamali
Utgivningsår:2006
Omfång:377 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226154
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:73
Ämnesord:Övrigt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

Innehåller följande bidrag:
– Den segregerande integrationen av Masoud Kamali
– Avcivilisering och demonisering av Loïc Wacquant
– Invandraren, förorten och maktens rumsliga förankring av Minoo Alinia
– Förortens hotfulla unga män av Ove Sernhede
– Förortsupploppen i Frankrike hösten 2005 av Brigitte Beauzamy och Marie-Cecile Naves
– Släcka eld med bensin av Simon Andersson
– Den kulturella kulturen av Oscar Pripp
– Mångkulturella förorter eller belägrade rum av Irene Molina
– Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten av Barzoo Eliassi
– Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och praktik av Enrique Pérez
 
  © 2017 Jure AB