Ds 2006:19 Personalföreträdare och personalansvarsnämnder i statliga myndigheter - 9138226324 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2006:19 Personalföreträdare och personalansvarsnämnder i statliga myndigheter
   
 
Titel:Ds 2006:19 Personalföreträdare och personalansvarsnämnder i statliga myndigheter
Utgivningsår:2006
Omfång:119 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226324
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

I promemorian konstateras att huvudregeln bör vara att personalföreträdare skall finnas i alla myndigheter som har styrelse.
 
  © 2017 Jure AB