Ds 2006:18 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. - 9138226286 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2006:18 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.
   
 
Titel:Ds 2006:18 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:110.
Utgivningsår:2006
Omfång:97 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226286
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till bestämmelser för att Sverige skall genomföra rådets direktiv 2003/42/EG om rapportering av händelser inom civil luftfart.
 
  © 2017 Jure AB