Ds 2006:20 Några frågor om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m. - 9138226375 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2006:20 Några frågor om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m.
   
 
Titel:Ds 2006:20 Några frågor om säkerhetsprövning inför utlandsverksamhet, m.m.
Utgivningsår:2006
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226375
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas dels frågan om det för vissa fall behövs nya bestämmelser som gör det möjligt att utföra säkerhetsprövning av fysiska personer och företag där detta i dag inte är möjligt enligt säkerhetsskyddslagen, dels frågan om det behövs nya bestämmelser som gör det möjligt att utföra registerkontroll till skydd mot terrorism av personer som är anställda eller på annat sätt deltar i verksamhet inom hamnanläggningar, inom övriga områden i hamnar, på rederier eller på fartyg.
 
  © 2017 Jure AB