SOU 2006:89 Tyst godkännande - 9138226413 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:89 Tyst godkännande
– ett nytt sätt att deklarera
   
 
Titel:SOU 2006:89 Tyst godkännande – ett nytt sätt att deklarera
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2006
Omfång:138 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226413
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skatteförfarandeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:89
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås att deklarationssystemet förenklas. Om de förtryckta uppgifterna är korrekta och tillräckliga för en riktig taxering, så skall deklarationen inte återsändas till Skatteverket eller bekräftas på elektronisk väg (tyst godkännande).
 
  © 2017 Jure AB