Regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005 - 200607028 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2006/07:28 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005
Anmärkning:Se även regeringens skrivelse 2005/06:53.
Utgivningsår:2006
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607028
Serie:Propositioner nr. 2006/07:28
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB