Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Den svenska miljörätten (NY UPPLAGA)
Michanek Gabriel, Zetterberg Charlotta
Iustus, Miljörätt
638 sid, 5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 700 SEK exkl. moms   

Civilprocessen (NY UPPLAGA)
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 938 SEK exkl. moms   

Att skriva juridik (NY UPPLAGA) — Regler och råd
Jensen Ulf, Rylander Staffan, Lindblom Per Henrik
Iustus, Lexikon ordböcker och språkvetenskap
126 sid, 7 uppl, 2021, Preliminärt pris: 196 SEK exkl. moms   

Företagets eget kapital (NY UPPLAGA) — i juridisk och ekonomisk belysning
Arnesdotter Ingrid
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Handelsbolag och enkla bolag (NY UPPLAGA) — En lärobok
Sandström Torsten
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
9 uppl, 2021, Preliminärt pris: 287 SEK exkl. moms   

Aktiebolagslagen, del I-III ink suppl 16 (NY UPPLAGA) — En kommentar
Andersson Sten, Johansson Svante, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
2021, Preliminärt pris: 4995 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskydd vid upphandling (NY TITEL) — Analys, säkerhetsskyddsavtal och Sveriges säkerhet
Söderlund Ylva
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
2021, Preliminärt pris: 557 SEK exkl. moms   

NJA I 2020 (Ny årsvolym) — Inbunden årsvolym
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Straffrätt
Inbunden, 1199 sid, 147 uppl, 2021, Preliminärt pris: 3395 SEK exkl. moms   

Skatteprocessen (NY UPPLAGA)
Almgren Karin, Leidhammar Börje
Norstedts Juridik, Skatterätt, Processrätt
4 uppl, 2021, Preliminärt pris: 559 SEK exkl. moms   

Konkurrensrätt (NY UPPLAGA) — En handbok
Karlsson Johan, Osen Bergqvist Trine
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, EU-rätt
Inbunden, 6 uppl, 2021, Preliminärt pris: 2590 SEK exkl. moms   

Återkrav inom socialförsäkringsområdet (NY TITEL)
Rönström Emma
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 490 SEK exkl. moms   

Lagen om en europeisk utredningsorder (NY TITEL) — En kommentar
Wallentheim Ulf, Zetterstedt Joakim
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt, EU-rätt
2021, Preliminärt pris: 973 SEK exkl. moms   

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare (NY UPPLAGA) — Ämne, material, metod och argumentation
Sandgren Claes
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Straffrätt, Processrätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 210 SEK exkl. moms   

Juridikens nycklar (NY UPPLAGA) — Introduktion till rättsliga sammanhang, metoder och verktyg
Papadopoulou Frantzeska, Skarp Björn
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 445 SEK exkl. moms   

AI, digitalisering och rätten (NY TITEL) — en lärobok
Noll Gregor, red.
Studentlitteratur, Allmän rättslära, IT-rätt
270 sid, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Nedsatt beslutsförmåga (NY TITEL) — rätt, riktlinjer och praktik
Giertz Lottie , Mattsson Titti, Thelin Angelika
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Familjerätt
200 sid, 2021, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige (NY TITEL)
Lind Anna-Sara, Lundin Olle, red.
Studentlitteratur, Internationell rätt, Offentlig rätt
300 sid, 2021, Preliminärt pris: 316 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i Dynamisk immaterialrätt (NY TITEL)
Papadopoulou Frantzeska, Levin Marianne, Harnesk Linnea
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
287 sid, 2021, Preliminärt pris: 293 SEK exkl. moms   

Skadeståndsrätt (NY UPPLAGA)
Hellner Jan, Radetzki Marcus
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
11 uppl, 2021, Preliminärt pris: 643 SEK exkl. moms   

Sakrätt beträffande fast egendom (NY TITEL)
Zackariasson Laila, Strömgren Peter
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
2021, Preliminärt pris: 364 SEK exkl. moms   

Festskrift till Jan Kleineman (NY TITEL)
Jure, Festskrifter, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 942 sid, 2021, Preliminärt pris: 1195 SEK exkl. moms   

Brotten i näringsverksamhet (NY UPPLAGA)
Holmquist Rolf
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 595 SEK exkl. moms   

Att bestämma påföljd för brott (NY UPPLAGA)
Borgeke Martin, Forsgren Mikael
Norstedts Juridik, Straffrätt
Inbunden, 4 uppl, 2021, Preliminärt pris: 774 SEK exkl. moms   

Statligt stöd till näringslivet (NY TITEL) — Den rättsliga regleringen av statens stödgivning
Carlquist Mattias
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
Inbunden, 2021, Preliminärt pris: 2016 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Fransson Susanne, Stüber Eberhard
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1166 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB