Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Förvaltningsrättens grunder (Ny upplaga)
von Essen Ulrik, Bohlin Alf, Warnling Conradson Wiweka
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
330 sid, 4 uppl, 2020, Preliminärt pris: 543 SEK exkl. moms   

Personaljuridik 2020 (Ny upplaga)
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 1200 sid, 33 uppl, 2020, Preliminärt pris: 1113 SEK exkl. moms   

Arbetslagstiftning (Ny upplaga) — Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020
del Sante Naiti, Rasmussen Maria, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
650 sid, 47 uppl, 2020, Preliminärt pris: 539 SEK exkl. moms   

Civilrättens grunder (Ny upplaga)
Håstad Torgny, Björkdahl Erika P., Brattström Margareta, Zackariasson Laila
Iustus, Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Familjerätt
509 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 539 SEK exkl. moms   

Kommunen och lagen (Ny upplaga) — En introduktion
Björkman Ulla, Lundin Olle
Iustus, Offentlig rätt
180 sid, 7 uppl, 2020, Preliminärt pris: 210 SEK exkl. moms   

Rätt arv (Ny upplaga) — Fördelning av kvarlåtenskap
Singer Anna, Brattström Margareta
Iustus, Familjerätt
275 sid, 5 uppl, 2020, Preliminärt pris: 371 SEK exkl. moms   

Bostadsrätt (Ny upplaga) — Med en översikt över kooperativ hyresrätt
Victorin Anders, Flodin Jonny
Iustus, Fastighetsrätt
340 sid, 5 uppl, 2020, Preliminärt pris: 441 SEK exkl. moms   

Komparativ konstitutionell rätt (Ny upplaga)
Jonsson Cornell Anna, red.
Iustus, Internationell rätt, Offentlig rätt
350 sid, 3 uppl, 2020, Preliminärt pris: 497 SEK exkl. moms   

Integritet och skadestånd (Ny titel) — Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt
Chamberlain Johanna
Iustus, Förmögenhetsrätt
523 sid, 2020, Preliminärt pris: 672 SEK exkl. moms   

Religionsfrihet (Ny titel) — Om rättsliga skiftningar och nyanser
Enkvist Victoria, Lokrantz-Bernitz Hedvig , Zillén Kavot
Iustus, Offentlig rätt
250 sid, 2020, Preliminärt pris: 238 SEK exkl. moms   

Offentligrättsliga principer (Ny upplaga)
Marcusson Lena, red.
Iustus, Offentlig rätt
275 sid, 4 uppl, 2020, Preliminärt pris: 350 SEK exkl. moms   

Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång (Ny Titel)
Johansson David
Iustus, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
446 sid, 2020, Preliminärt pris: 644 SEK exkl. moms   

Skattelagstiftning 20:2 (Ny upplaga) — Lagar och andra författningar som de lyder den 1 juli 2020
Rabe Gunnar
Norstedts Juridik, Skatterätt
1150 sid, 61 uppl, 2020, Preliminärt pris: 553 SEK exkl. moms   

Skatt och skattebrott (Ny upplaga)
Holmquist Rolf
Norstedts Juridik, Skatterätt, Straffrätt
250 sid, 3 uppl, 2020, Preliminärt pris: 399 SEK exkl. moms   

Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen (NY upplaga) — En process- och insolvensrättslig manual
Renman Hans
Norstedts Juridik, Insolvensrätt
275 sid, 3 uppl, 2020, Preliminärt pris: 693 SEK exkl. moms   

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område (Ny titel)
Rådman Fredrik, Fridström Montoya Therése
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms   

Förvaltningslagen (Ny titel) — En kommentar
Lundmark Johan, Säfsten Mathias
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
350 sid, 2020, Preliminärt pris: 711 SEK exkl. moms   

Lagen om offentlig upphandling (Ny upplaga) — En kommentar
Rosén-Andersson Helena, Mühlenbock Eva-Maj, Hallberg Olof, Norlén Hugo, Näslund Johanna, Piper Catharina, Willquist Henrik
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
986 sid, 3 uppl, 2020, Preliminärt pris: 1414 SEK exkl. moms   

Takeover (Ny upplaga) — Om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt
Stattin Daniel
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
400 sid, 3 uppl, 2020, Preliminärt pris: 1260 SEK exkl. moms   

Barnkonventionen i praktiken (Ny titel) — rättsliga utmaningar och möjligheter
Leviner Pernilla
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
200 sid, 2020, Preliminärt pris: 511 SEK exkl. moms   

Finansiell ekonomi för jurister (Ny titel)
De Ridder Adri
Norstedts Juridik, Ekonomi
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 567 SEK exkl. moms   

Verkställighetshinder (Ny titel) — En praktisk handbok
Hillert Emilie, Nyström Viktoria
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
200 sid, 2020, Preliminärt pris: 585 SEK exkl. moms   

Äktenskapsbalken (Ny upplaga)
Tottie Lars, Teleman Örjan
Norstedts Juridik, Familjerätt
580 sid, 4 uppl, 2020, Preliminärt pris: 1547 SEK exkl. moms   

Marknadsföringsrätten (Ny upplaga) — Svensk och europeisk marknadsrätt 2
Bernitz Ulf
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
200 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Kollektivavtalsgrundad försäkring (Ny titel) — Några huvuddrag
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB