Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

Vattenskoterboken (NY TITEL) — Förarbevis för vattenskoter
Sandgren Anna
Jure, Sjöfart
50 sid, 2021, Preliminärt pris: 115 SEK exkl. moms   

Nya sociallagarna (NY UPPLAGA) — Med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2021
Lundgren Lars, Sunesson Per-Anders
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
672 sid, 34 uppl, 2021, Preliminärt pris: 728 SEK exkl. moms   

Skattelagstiftning 21:1 (NY UPPLAGA) — Lagar och andra författningar som de lyder den 1 januari 2021
Rabe Gunnar
Norstedts Juridik, Skatterätt
1158 sid, 62 uppl, 2021, Preliminärt pris: 554 SEK exkl. moms   

Competition Law of the European Union (NY UPPLAGA)
Van Bael Ivo, Bellis Jean-Francois, red.
Kluwer, EU-rätt, Marknadsrätt
Inbunden, 6 uppl, 2020, Preliminärt pris: 4555 SEK exkl. moms   

Skattenytt 2021 - endast häften
Iustus, Periodica, Skatterätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 2195 SEK exkl. moms   

NIR 2021 – Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NIR, Periodica, Immaterialrätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 1355 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättslig tidskrift 2021
Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift, Periodica, Offentlig rätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 756 SEK exkl. moms   

Svensk juristtidning 2021 - endast häften
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 613 SEK exkl. moms   

Svensk juristtidning 2021 - häften samt inbunden årsvolym
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 896 SEK exkl. moms   

Svensk Skattetidning 2021 - häften
Norstedts Juridik, Periodica, Skatterätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 3552 SEK exkl. moms   

Svensk Skattetidning 2021 - häften, inbunden årsvolym
Norstedts Juridik, Periodica, Skatterätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 4810 SEK exkl. moms   

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten (Ny upplaga) — En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
Törnqvist Tomas
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 497 SEK exkl. moms   

Sekretessavtal (Ny upplaga) — och det rättsliga skyddet för företagshemligheter
Tonell Magnus
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt, Marknadsrätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 554 SEK exkl. moms   

Folkrättsliga texter (Ny upplaga)
Mahmoudi Said
Norstedts Juridik, Internationell rätt
5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 419 SEK exkl. moms   

Svensk Lag 2021 (Ny upplaga)
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 24 uppl, 2021, Preliminärt pris: 868 SEK exkl. moms   

Associationsrätten (Ny Upplaga) — En introduktion
Johansson Svante
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
116 sid, 7 uppl, 2021, Preliminärt pris: 187 SEK exkl. moms   

Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt (Ny Upplaga)
Eklund Karin, Stattin Daniel
Iustus, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
528 sid, 3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 658 SEK exkl. moms   

Panträtt i fast egendom (Ny Upplaga)
Jensen Ulf
Iustus, Fastighetsrätt
283 sid, 11 uppl, 2021, Preliminärt pris: 399 SEK exkl. moms   

Rådgivaransvaret (NY TITEL) — Särskilt om advokaters ansvar för sin rådgivning
Johansson Rolf
Iustus, Skadeståndsrätt, Processrätt
278 sid, 2021, Preliminärt pris: 434 SEK exkl. moms   

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (NY UPPLAGA) — en kommentar (försörjningslagen)
Falk Jan-Erik
Jure, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
650 sid, 2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1346 SEK exkl. moms   

Trygghet i skolan (NY TITEL)
Jure, Kriminologi, Straffrätt
122 sid, 2021, Preliminärt pris: 195 SEK exkl. moms   

Internetpublicering och sociala medier (NY UPPLAGA) — En juridisk vägledning
Edmar Malin
Norstedts Juridik, IT-rätt, Immaterialrätt, Offentlig rätt
7 uppl, 2021, Preliminärt pris: 525 SEK exkl. moms   

ADR-S 2021 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2021, inklusive ändringar och tillägg (Ny upplaga)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
1300 sid, 2021, Preliminärt pris: 1069 SEK exkl. moms   

RID-S 2021 Transport av farligt gods på järnväg 2021, inklusive ändringar och tillägg (Ny upplaga)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
1200 sid, 2021, Preliminärt pris: 1069 SEK exkl. moms   

Sveriges Lag 2021 (Ny upplaga)
Studentlitteratur, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 9 uppl, 2021, Preliminärt pris: 1359 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

  © 2017 Jure AB