Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

Knivlagen (NY UPPLAGA) — Bakgrund och tillämpning
Dahlgren Niklas
Norstedts Juridik, Straffrätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 323 SEK exkl. moms   

Lösningar till övningsbok i beskattning — Beskattningen 2021
Eriksson Asbjörn, Gyland Christina, Jakobsson Olof
Studentlitteratur, Skatterätt
143 sid, 41 uppl, 2021, Preliminärt pris: 258 SEK exkl. moms   

Polislagen (NY UPPLAGA) — En kommentar
Berggren Nils-Olof, Munck Johan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
280 sid, 14 uppl, 2021, Preliminärt pris: 619 SEK exkl. moms   

Arbetsrättslig avtalsrätt (NY UPPLAGA)
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
130 sid, 2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 379 SEK exkl. moms   

Överförmyndare och dödsbon (NY TITEL)
Signäs Peter , von Scheele Eva
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 448 SEK exkl. moms   

Grundläggande socialrätt inom äldre- och funktionshinderområdet (NY TITEL)
Nordebrink Beatrice
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 455 SEK exkl. moms   

Författningssamling i fastighetsrätt 2021 (NY UPPLAGA)
Norstedts Juridik, Fastighetsrätt, Förmögenhetsrätt
695 sid, 11 uppl, 2021, Preliminärt pris: 297 SEK exkl. moms   

Compliance (NY TITEL) — Vad gör du och ditt företag när ingen ser?
Berndtsson Bo
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
2021, Preliminärt pris: 504 SEK exkl. moms   

Preskription (NY UPPLAGA) — Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
Inbunden, 5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 2065 SEK exkl. moms   

Ordning och säkerhet i domstol (NY UPPLAGA) — En handbok
Krikström Peter, Johansson Lennart
Jure, Processrätt
127 sid, 2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 210 SEK exkl. moms   

Obeståndsrätten (NY UPPLAGA) — En introduktion
Mellqvist Mikael
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Internationell privat- och processrätt, Processrätt
9 uppl, 2021, Preliminärt pris: 260 SEK exkl. moms   

Socialpolitik och socialt arbete (NY UPPLAGA) — Historia och idéer
Holgersson Leif, Grönwall Lars, Aronsson Pia
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Övrigt
374 sid, 5 uppl, 2021, Preliminärt pris: 518 SEK exkl. moms   

Företagsöverlåtelser (NY UPPLAGA) — En introduktion till den legala processen
Forssman Magnus
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Förmögenhetsrätt
3 uppl, 2021, Preliminärt pris: 693 SEK exkl. moms   

Social adekvans (NY TITEL) — ansvarsfrihet utan lagstöd
Ågren Jack
Norstedts Juridik, Straffrätt, Offentlig rätt
2021, Preliminärt pris: 980 SEK exkl. moms   

Vattenskoterboken (NY TITEL) — Förarbevis för vattenskoter
Sandgren Anna
Jure, Sjöfart
50 sid, 2021, Preliminärt pris: 115 SEK exkl. moms   

Competition Law of the European Union (NY UPPLAGA)
Van Bael Ivo, Bellis Jean-Francois, red.
Kluwer, EU-rätt, Marknadsrätt
Inbunden, 6 uppl, 2020, Preliminärt pris: 4555 SEK exkl. moms   

Skattenytt 2021 - endast häften
Iustus, Periodica, Skatterätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 2195 SEK exkl. moms   

NIR 2021 – Tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NIR, Periodica, Immaterialrätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 1355 SEK exkl. moms   

Förvaltningsrättslig tidskrift 2021
Föreningen för utgivande av Förvaltningsrättslig tidskrift, Periodica, Offentlig rätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 756 SEK exkl. moms   

Svensk juristtidning 2021 - endast häften
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 613 SEK exkl. moms   

Svensk juristtidning 2021 - häften samt inbunden årsvolym
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 896 SEK exkl. moms   

Svensk Skattetidning 2021 - häften
Norstedts Juridik, Periodica, Skatterätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 3552 SEK exkl. moms   

Svensk Skattetidning 2021 - häften, inbunden årsvolym
Norstedts Juridik, Periodica, Skatterätt
Prenumeration, 2021, Preliminärt pris: 4810 SEK exkl. moms   

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten (Ny upplaga) — En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning
Törnqvist Tomas
Norstedts Juridik, Familjerätt, Offentlig rätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 497 SEK exkl. moms   

Sekretessavtal (Ny upplaga) — och det rättsliga skyddet för företagshemligheter
Tonell Magnus
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt, Marknadsrätt
2 uppl, 2021, Preliminärt pris: 554 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 1 av 3

  © 2017 Jure AB