Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Kommande titlar:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

Arbetsdomstolens domar årsbok 2019 — Inbunden årsvolym
Fritzes, Arbetsrätt
Inbunden, 900 sid, 2020, Preliminärt pris: 1363 SEK exkl. moms   

Internet Law and Regulation (Ny upplaga)
Sweet & Maxwell, Marknadsrätt, Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 1300 sid, 5 uppl, 2020, Preliminärt pris: 3730 SEK exkl. moms   

Svensk Juristtidning 2019 — Inbunden årsvolym
Iustus, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 900 sid, 2020, Preliminärt pris: 729 SEK exkl. moms   

Finansieringsformers rättsliga reglering (NY UPPLAGA)
Adlercreutz Axel, Lindskoug Patrik
Studentlitteratur, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
250 sid, 6 uppl, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Aktiebolagslagen, del I-III inkl suppl 15 (Ny upplaga)
Andersson Sten, Johansson Svante, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
1500 sid, 2020, Preliminärt pris: 4960 SEK exkl. moms   

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring (NY TITEL) — En introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem
Axmin Martina, Lundahl Göran
Studentlitteratur, Försäkringsrätt, Arbetsrätt
204 sid, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Kollektivavtalsgrundad försäkring (Ny titel) — Några huvuddrag
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Försäkringsrätt
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Marknadsföringsrätten (Ny upplaga) — Svensk och europeisk marknadsrätt 2
Bernitz Ulf
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
200 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Finna rätt (NY UPPLAGA) — Juristens källmaterial och arbetsmetoder
Bernitz Ulf, Carlsson Mia, Heuman Lars, Leijonhufvud Madeleine, Magnusson Sjöberg Cecilia, Seipel Peter, Warnling Conradson Wiweka, Vogel Hans-Heinrich
Norstedts Juridik, Allmän rättslära, Offentlig rätt, Övrigt
Inbunden, 260 sid, 15 uppl, 2020, Preliminärt pris: 548 SEK exkl. moms   

Kommunen och lagen (Ny upplaga) — En introduktion
Björkman Ulla, Lundin Olle
Iustus, Offentlig rätt
180 sid, 7 uppl, 2020, Preliminärt pris: 210 SEK exkl. moms   

Mänskliga rättigheter i teori och praktik (NY TITEL)
Bremdal Patrik , Ohlsson Johanna
Studentlitteratur, Internationell rätt
260 sid, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Studiematerial för Juridisk introduktionskurs (NY UPPLAGA)
Carlsson Mia, Höök Rolf
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt
400 sid, 13 uppl, 2020, Preliminärt pris: 417 SEK exkl. moms   

Integritet och skadestånd (Ny titel) — Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt
Chamberlain Johanna
Iustus, Förmögenhetsrätt
523 sid, 2020, Preliminärt pris: 672 SEK exkl. moms   

Craig, Park and Paulsson on International Chamber of Commerce Arbitration (NY UPPLAGA)
Craig W. Laurence, Park William W., Paulsson Jan, Petrochilos Georgios, Romero Eduardo Silva
Oxford University Press, Processrätt
950 sid, 4 uppl, 2017, Preliminärt pris: 2231 SEK exkl. moms   

Finansiell ekonomi för jurister (Ny titel)
De Ridder Adri
Norstedts Juridik, Ekonomi
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 567 SEK exkl. moms   

Arbetslagstiftning (Ny upplaga) — Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020
del Sante Naiti, Rasmussen Maria, Garpe Bengt, Göransson Håkan Gabinus
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
650 sid, 47 uppl, 2020, Preliminärt pris: 539 SEK exkl. moms   

Konstitutionell rätt (Ny upplaga)
Derlén Mattias, Lindholm Johan, Naarttijärvi Markus
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
670 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 735 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i associationsrätt 2020/21 (Ny upplaga)
Ehn Clara, red.
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
580 sid, 5 uppl, 2020, Preliminärt pris: 266 SEK exkl. moms   

Religionsfrihet (Ny titel) — Om rättsliga skiftningar och nyanser
Enkvist Victoria, Lokrantz-Bernitz Hedvig , Zillén Kavot
Iustus, Offentlig rätt
250 sid, 2020, Preliminärt pris: 238 SEK exkl. moms   

Den nya familjerätten (NY UPPLAGA)
Eriksson Anders
Norstedts Juridik, Familjerätt
140 sid, 12 uppl, 2020, Preliminärt pris: 280 SEK exkl. moms   

Barnahus (NY TITEL)
Eriksson Martina, Kaldal Anna, Landberg Åsa
Studentlitteratur, Familjerätt, Offentlig rätt
150 sid, 2020, Preliminärt pris: 238 SEK exkl. moms   

Practical Guide to International Commercial Arbitration (NY UPPLAGA) — Planning, Assessment and Strategy
Finizio Steven P, Speller Duncan
Sweet & Maxwell, Processrätt, Internationell privat- och processrätt
2 uppl, 2018, Preliminärt pris: 1682 SEK exkl. moms   

Förvaltningslagen (NY TITEL) — En kommentar med inriktning mot socialt arbete
Fäger Catarina
Studentlitteratur, Offentlig rätt
199 sid, 2020, Preliminärt pris: 329 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt (NY UPPLAGA)
Glavå Mats, Hansson Mikael
Studentlitteratur, Arbetsrätt
768 sid, 4 uppl, 2020, Preliminärt pris: 622 SEK exkl. moms   

Etik i polisarbete (NY UPPLAGA)
Granér Rolf, Knutsson Maria
Studentlitteratur, Kriminologi, Straffrätt
176 sid, 2 uppl, 2020, Preliminärt pris: 323 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 | Nästa
Sida 1 av 4

  © 2017 Jure AB