Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
 

Nyheter:

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 18 av 20

Inlagd datum 2017-09-21
Internationell kollektivavtalsreglering — En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor
Sinander Erik
Stockholms universitet, Arbetsrätt, Internationell privat- och processrätt
383 sid, 2017, Pris: 498 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-21
Förvaltningsprocesslagen m.m.
von Essen Ulrik
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt, Processrätt
680 sid, 7 uppl, 2017, Pris: 907 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-21
Civilprocessen
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
884 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 819 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-20
Banks and Financial Crime — The International Law of Tainted Money
Blair William, Brent Richard, Grant Tom
Oxford University Press, Associationsrätt och värdepappersrätt
Inbunden, 571 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 2215 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-20
Hyra, arrende, bostadsrätt m.m.
Björkdahl Erika P.
Iustus, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
349 sid, 2017, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-19
Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law
Castillo de la Torre Fernando, Gippini Fournier Eric
Edward Elgar, Processrätt, EU-rätt, Marknadsrätt
Inbunden, 376 sid, 2017, Pris: 1502 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-19
Företagsrekonstruktion — i teori och praktik
Karlsson-Tuula Marie, Persson Annina H.
Wolters Kluwer Sverige, Insolvensrätt
243 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-18
A Global Analysis of Tax Treaty Disputes
Baistrocchi Eduardo
Cambridge University Press, Skatterätt
Inbunden, 2017, Pris: 3605 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-14
Juridiken och dess arbetssätt — en introduktion
Zetterström Stefan
Iustus, Allmän rättslära
172 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 266 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-12
A Practitioners Guide to The City Code on Takeovers and Mergers 2017/2018
Sweet & Maxwell, Associationsrätt och värdepappersrätt
500 sid, 29 uppl, 2017, Pris: 2169 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-12
Utlänningslagen — med kommentarer
Wikrén Gerhard, Sandesjö Håkan
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
898 sid, 11 uppl, 2017, Pris: 1050 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-11
The Powers and Duties of an Arbitrator — Liber Amicorum Pierre A. Karrer
Shaughnessy Patricia, Tung Sherlin
Kluwer, Processrätt
Inbunden, 424 sid, 2017, Pris: 1803 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-11
Beyond the Code — Protection of Non-Textual Features of Software
Shemtov Noam
Oxford University Press, IT-rätt, Immaterialrätt
Inbunden, 288 sid, 2017, Pris: 1106 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-11
Statlig tjänsteman — Vilka regler gäller för dig?
Ehrnrooth Ylva
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt, Offentlig rätt
210 sid, 2017, Pris: 399 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-11
Avtal — lärobok i allmän avtalsrätt
Adlercreutz Axel, Mulder Bernard Johann
Wolters Kluwer Sverige, Förmögenhetsrätt
140 sid, 14 uppl, 2017, Pris: 216 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-08
Ersättningsproblem i skadeståndsrätten — Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer - Bok III
Andersson Håkan
Iustus, Skadeståndsrätt
Inbunden, 1189 sid, 2017, Pris: 1155 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-07
Hembud, förköp och samtycke — En kommentar till 4 kap. 7-36 §§ aktiebolagslagen
Sjöman Erik
Wolters Kluwer Sverige, Associationsrätt och värdepappersrätt
284 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 840 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-09-07
Fel i bostadsrätt — Ansvar och kontraktsbrott vid överlåtelse av bostadsrätt
Aldmo Fredrik
Wolters Kluwer Sverige, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt
96 sid, 2017, Pris: 266 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-08-31
The EU General Data Protection Regulation (GDPR) — A Practical Guide
Voigt Paul, von dem Bussche Axel
Springer, EU-rätt, IT-rätt
Inbunden, 383 sid, 2017, Pris: 1117 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-08-31
Sjöfartsskydd & ISPS-koden
Thomsson Peter, Widlund Mattias
Jure, Sjö- och transporträtt, Sjöfart, Offentlig rätt
252 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-08-31
Förmynderskap
Westman Per
Wolters Kluwer Sverige, Familjerätt
176 sid, 3 uppl, 2017, Pris: 532 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-08-30
Upphandling enligt LOU, LUF och LOV
Forsberg Niclas
Wolters Kluwer Sverige, Marknadsrätt, Offentlig rätt
736 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 756 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-08-29
Casebook on Choice of Law in Arbitration — 101 previously unpublished decisions under the SCC Rules
Bergman Linn
Landa, Processrätt
Inbunden, 298 sid, 2017, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-08-28
Praktiskt konstitutionellt dömande — En handbok
Sunnqvist Martin
Lunds Domarakademi, Processrätt, Offentlig rätt
156 sid, 2017, Pris: 516 SEK exkl. moms   

Inlagd datum 2017-08-28
Steiner & Woods EU Law
Woods Lorna, Watson Philippa, Costa Marios
Oxford University Press, EU-rätt
700 sid, 13 uppl, 2017, Pris: 425 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Nästa
Sida 18 av 20

  © 2017 Jure AB