IRI-rapport

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

Nr. 1990:1 IRI-rapport 1990:1 Förundersökning vid databrott
Liljedahl Björn
Jure, IT-rätt, Straffrätt, Processrätt
71 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1988:3 IRI-rapport 1988:3 Offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar i Norden
Mietzner Michael
Jure, IT-rätt, Offentlig rätt
98 sid, 1988, Pris: 147 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:7 IRI-rapport 1992:7 Informationsfrågor i samband med Sveriges närmande till EG
Nordenås Kjell
Jure, IT-rätt, EU-rätt
79 sid, 1992, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 2003:1 IRI-rapport 2003:1 Upphovsrättsliga aspekter på licenser för fri programvara och öppen källkod
Olofsson Jessica
Institutet för rättsinformatik, IT-rätt
130 sid, 2003  SLUT på förlag

Nr. 1993:5 IRI-rapport 1993:5 Multimedia och upphovsrätt
Olofsson Kjell
Jure, IT-rätt
79 sid, 1993, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:4 IRI-rapport 1992:4 Legala aspekter på telekommunikationstjänster
Olsson Helena
Jure, IT-rätt
131 sid, 1992, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 1995:3 IRI-rapport 1995:3 Gränserna för nyttjanderätten till standardprogram
Riesler Thomas
Jure, IT-rätt
91 sid, 1995, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:6 IRI-rapport 1990:6 Databasrätt — fokus på upphovsrätt och avtal
Seipel Peter
Jure, IT-rätt, Immaterialrätt
78 sid, 1990  SLUT på förlag

Nr. 1990:4 IRI-rapport 1990:4 Upphovsrätt till datorprogram — Sverige i ett internationellt perspektiv
Silberman Ola
Jure, IT-rätt, Immaterialrätt
70 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:6 IRI-rapport 1992:6 Teknik och automation i sjukvården — några ansvarsfrågor
Skantze Pernilla
Jure, IT-rätt
60 sid, 1992, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1996:2 IRI-rapport 1996:2 Essays on Legal Information Management
Skantze Pernilla
Jure, IT-rätt
181 sid, 1996  SLUT på förlag

Nr. 1991:4 IRI-rapport 1991:4 VP-systemet — ett papperslöst system för värdepappershantering
Stark Lars
Jure, IT-rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
73 sid, 1991, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1992:5 IRI-rapport 1992:5 Databaser — ett skadeståndsrättsligt perspektiv
Svensson Roy
Jure, IT-rätt
74 sid, 1992, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 2001:1 IRI-rapport 2001:1 EDI-avtal — ett kommersiellt kommunikationsavtal för utväxling av elektroniska affärsmeddelanden
Tornéus Mats
Jure, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
131 sid, 2001, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 1999:1 IRI-rapport 1999:1 Promemorior IT-rätt
Wahlgren Peter
Jure, IT-rätt
121 sid, 1999  SLUT på förlag

Nr. 1994:2 IRI-rapport 1994:2 Kriminella teknikzonen — straffrättsliga perspektiv på brott och hacking i globala datanät
Wallin Anders
Jure, IT-rätt
59 sid, 1994, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1990:8 IRI-rapport 1990:8 Taxeringsrevision av ADB-register
Wallin Magnus
Jure, IT-rätt, Skatterätt
53 sid, 1990, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Nr. 1996:1 IRI-rapport 1996:1 Myndigheternas informationsförsäljning — rättsregler & policies i ett IT-perspektiv
Wejshammar Per-Erik
Jure, IT-rätt, Offentlig rätt
116 sid, 1996, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 1998:1 IRI-rapport 1998:1 Information — infrastruktur och access
Westman Daniel
Jure, IT-rätt
118 sid, 1998, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Nr. 2001:2 IRI-rapport 2001:2 Affärsverksamhet på nätet — studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000
Westman Daniel
Jure, IT-rätt, Förmögenhetsrätt
141 sid, 2001, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Nr. 2002:1 IRI-rapport 2002:1 Aktuell IT-rätt — studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001
Westman Daniel
Institutet för rättsinformatik, IT-rätt
155 sid, 2002, Pris: 150 SEK exkl. moms   

Nr. 1995:1 IRI-rapport 1995:1 Informationsteknologin och rättegångsprocessen
Woodcock Erik
Jure, IT-rätt
77 sid, 1995, Pris: 98 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 | Nästa
Sida 2 av 3

  © 2017 Jure AB