Institutet för rättsvetenskaplig forskning

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 5 av 6

Nr. 112 Om jämkning av skadestånd
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
337 sid, 1982  SLUT på förlag

Nr. 111 Obehörig vinst och värdeersättning
Karlgren Hjalmar
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
123 sid, 1982  SLUT på förlag

Nr. 109 Rätt, rättskällor och rättstillämpning — En lärobok i allmän rättslära
Strömholm Stig, Lyles Max, Valguarnera Filippo
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
567 sid, 6 uppl, 2020, Pris: 671 SEK exkl. moms   

Nr. 109 Rätt, rättskällor och rättstillämpning — en lärobok i allmän rättslära
Strömholm Stig
Norstedts Juridik, Allmän rättslära
Inbunden, 535 sid, 5 uppl, 1996  SLUT på förlag

Nr. 106 Reklamationsnämnder och försäkringsnämnder
Heuman Lars
Norstedts Juridik, Processrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 884 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 103 Kollektiv hyresrätt
Victorin Anders
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt
403 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 102 Rembursrätt
Gorton Lars
Norstedts, Sjö- och transporträtt, Krediträtt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 473 sid, 1980  SLUT på förlag

Nr. 99 Brotten I — Grundbegrepp : Brotten mot person
Jareborg Nils
Norstedts, Straffrätt
367 sid, 2 uppl, 1984  SLUT på förlag

Nr. 98 Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom
Bengtsson Bertil, Hager Richard, Victorin Anders
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
436 sid, 10 uppl, 2022, Pris: 644 SEK exkl. moms   

Nr. 92 Brotten II — Förmögenhetsbrotten
Jareborg Nils
Norstedts, Straffrätt
305 sid, 2 uppl, 1986  SLUT på förlag

Nr. 86 Allmän straffrätt i vad angår brotten
Strahl Ivar
Norstedts, Straffrätt
442 sid, 1976  SLUT på förlag

Nr. 83 Skadestånd vid myndighetsutövning 1
Bengtsson Bertil
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt
425 sid, 1976  SLUT på förlag

Nr. 82 Förmögenhetsbrotten
Jareborg Nils
Norstedts Juridik, Straffrätt
381 sid, 1975  SLUT på förlag

Nr. 80 Svensk associationsrätt i huvuddrag
Johansson Svante
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
469 sid, 13 uppl, 2022, Pris: 617 SEK exkl. moms   

Nr. 80 Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag
Johansson Svante, Nial Håkan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
409 sid, 9 uppl, 2007  SLUT på förlag

Nr. 79 Rättegång I-V Supplement
Ekelöf Per Olof, Bellander Henrik, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
109 sid, 14 uppl, 2019, Pris: 172 SEK exkl. moms   

Nr. 76 Processhinder — om skillnaden mellan formell och materiell rätt i civilprocessen, särskilt vid bristande talerätt
Lindblom Per Henrik
Norstedts, Processrätt
292 sid, 1974  SLUT på förlag

Nr. 75 Processen i hovrätt och Högsta domstolen — Rättegång VI
Munck Johan, Welamson Lars
Norstedts Juridik, Processrätt
275 sid, 6 uppl, 2022, Pris: 532 SEK exkl. moms   

Nr. 67 God advokatsed
Wiklund Holger
Norstedts Juridik, Processrätt
Inbunden, 630 sid, 1973, Pris: 375 SEK exkl. moms   

Nr. 61 Svensk juridisk litteratur II
Regner Nils
Norstedts Juridik, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 384 sid, 1971, Pris: 515 SEK exkl. moms   

Nr. 51 Folkrätten — Staternas och de mellanstatliga organisationernas rättsordning
Eek Hilding, Bring Ove, Hjerner Lars A. E.
Norstedts Juridik, Internationell rätt
492 sid, 4 uppl, 1987, Pris: 819 SEK exkl. moms   

Nr. 47 Lärobok i obligationsrätt
Rodhe Knut
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 315 sid, 6 uppl, 1986  SLUT på förlag

Nr. 46 Rättegång V — femte häftet
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik, Pauli Mikael
Norstedts Juridik, Processrätt
301 sid, 8 uppl, 2011, Pris: 454 SEK exkl. moms   

Nr. 43 Studier över tomträttsinstitutet — Rådighetsinskränkande kontraktsföreskrifter
Westerlind Peter
Norstedts, Hyra och annan nyttjanderätt, Fastighetsrätt
529 sid, 1965  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 5 av 6

  © 2017 Jure AB