Statsvetenskap och politik

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Nästa
Sida 12 av 19

Svensk politik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik
222 sid, 7 uppl, 2007, Pris: 410 SEK exkl. moms   

Transnational Governance — Institutional Dynamics of Regulation
Djelic Marie-Laure, Sahlin-Andersson Kerstin
Cambridge University Press, Statsvetenskap och politik, Internationell rätt
462 sid, 2006, Pris: 364 SEK exkl. moms   

Olof Palme — Med verkligheten som fiende
Arvidsson Claes
Timbro, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 580 sid, 2006, Pris: 272 SEK exkl. moms   

Agents in Brussels — delegation and democracy in the European Union
Larue Thomas
Umeå universitet, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
393 sid, 2006, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Life-Line Lost — The Rise and Fall of 'Neutral' Sweden's Secret Reserve Option of Wartime Help from the West
Dalsjö Robert
Santérus, Statsvetenskap och politik
299 sid, 2006, Pris: 339 SEK exkl. moms   

Nationell EU-parlamentarism — Riksdagens arbete med EU-frågorna
Hegeland Hans
Santérus, EU-rätt, Statsvetenskap och politik
368 sid, 2006, Pris: 348 SEK exkl. moms   

Fritt inträde? - Ungdomars och invandrares väg till det första arbetet — Välfärdsrådets rapport 2006
Åslund Olof, Erikson Robert, Nordström Skans Oskar, Sjögren Anna
SNS, Statsvetenskap och politik
163 sid, 2006, Pris: 199 SEK exkl. moms   

The European Union's Roles in International Politics — Concepts and Analysis
Elgström Ole, Smith Michael
Routledge, Statsvetenskap och politik, EU-rätt, Internationell rätt
Inbunden, 260 sid, 2006, Pris: 968 SEK exkl. moms   

Privatoffentliga partnerskap — Styrning utan hierarkier och tvång?
Mörth Ulrika, Sahlin-Andersson Kerstin
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
288 sid, 2006, Pris: 263 SEK exkl. moms   

Varför föll Sovjetunionen?
Persson Gudrun
SNS, Statsvetenskap och politik
93 sid, 2006  SLUT på förlag

Ekonomi och politik för tjänster
Jansson Jan Owen
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
173 sid, 2006, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Kina-Taiwan — Risk för krig eller chans till fred
Johansson Bengt
SNS, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 249 sid, 2006, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Vem leder Sverige mot framtiden ? — om förutsättningarna för strategiskt politiskt beslutsfattande
Bergström Hans
SNS, Statsvetenskap och politik
139 sid, 2006, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Normativ metod — Att studera det önskvärda
Badersten Björn
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
215 sid, 2006, Pris: 199 SEK exkl. moms   

Terror och liberalism
Berman Paul
SNS, Statsvetenskap och politik
247 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 110 SEK exkl. moms   

Den problematiska tryggheten — välfärdsstaten under tre decennier
Södersten Bo
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
207 sid, 2006, Pris: 263 SEK exkl. moms   

SOU 2006:53 Partierna nominerar — Exkluderingens mekanismer - etnicitet och representation
Fritzes, Statsvetenskap och politik
247 sid, 2006, Pris: 250 SEK exkl. moms   

SOU 2006:52 Diskrimineringens retorik — En studie av svenska valrörelser 1988-2002
Fritzes, Statsvetenskap och politik
207 sid, 2006, Pris: 205 SEK exkl. moms   

I linje med partiet? — Maktspel och lojalitet i den svenska riksdagen
Davidsson Lars
SNS, Statsvetenskap och politik
342 sid, 2006, Pris: 217 SEK exkl. moms   

Regionernas Europa
Karlsson Ingmar
SNS, Statsvetenskap och politik
94 sid, 2006, Pris: 91 SEK exkl. moms   

Den ensamme bowlaren — Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse
Putnam Robert D.
SNS, Statsvetenskap och politik
591 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2005/06:102 Utveckling inom den kommunala sektorn
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
129 sid, 2006, Pris: 74 SEK exkl. moms   

Tid för barn? — En analys av samhällets omsorg om de yngsta
Kågeson Per
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
292 sid, 2 uppl, 2006  SLUT på förlag

Regeringens skrivelse 2005/06:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under 2005
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
38 sid, 2006, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Dynamic Innovation Systems in the Nordic Countries? - Volume 2 — Denmark, Finland, Iceland, Norway & Sweden
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
424 sid, 2006, Pris: 430 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Nästa
Sida 12 av 19

  © 2017 Jure AB