Statsvetenskap och politik

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Nästa
Sida 13 av 19

Dynamiska innovationssystem i Norden? - Volym 2 — Danmark, Finland, Island, Norge & Sverige
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
376 sid, 2006, Pris: 406 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 2006 - En gränslös europeisk arbetsmarknad?
Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars, Wahl Nils
Santérus, EU-rätt, Arbetsrätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 255 sid, 2006, Pris: 248 SEK exkl. moms   

De politiska idéernas historia
Malnes Raino, Midgaard Knut
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
396 sid, 2 uppl, 2006, Pris: 371 SEK exkl. moms   

Kommunalpolitik
Petersson Olof
Norstedts Juridik, Statsvetenskap och politik
250 sid, 5 uppl, 2006, Pris: 458 SEK exkl. moms   

The European Voter — A Comparative Study of Modern Democracies
Thomassen Jacques
Oxford University Press, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 347 sid, 2005, Pris: 799 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2005/06:57 En svensk Asienpolitik
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
139 sid, 2005, Pris: 74 SEK exkl. moms   

SOU 2005:112 Demokrati på svenska? — Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
Fritzes, Statsvetenskap och politik
301 sid, 2005, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Vad kan vi lära av kraschen? — Bank- och fastighetskrisen 1990-1993
Sandberg Nils-Eric, Fagerfjäll Ronald, Lundström Stellan, Pettersson Karl-Henrik, Söderström Hans Tson, Åsbrink Erik
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 229 sid, 2005  SLUT på förlag

Dynamic Innovation Systems in the Nordic Countries? - Volume 1 — A Summary Analysis and Assessment
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
116 sid, 2005, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Dynamiska innovationssystem i Norden? - Volym 1 — Sammanfattande analys och bedömning
Gergils Håkan
SNS, Statsvetenskap och politik
107 sid, 2005, Pris: 279 SEK exkl. moms   

Statsvetenskap som yrke
Goldmann Kjell
Studentlitteratur, Statsvetenskap och politik
195 sid, 2005, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Den synliga handen — Nation, stat och det industriella bygget
Magnusson Lars
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
Inbunden, 207 sid, 2005  SLUT på förlag

Gatupolitikens lagar — juridisk handbok för politiska aktivister
Federativs förlag, Statsvetenskap och politik, Straffrätt
192 sid, 2005, Pris: 90 SEK exkl. moms   

EU och Sverige — ett sammanlänkat statsskick
Blomgren Magnus, Bergman Torbjörn
Liber, Statsvetenskap och politik, EU-rätt
197 sid, 2005  SLUT på förlag

Göran Persson och hans värld
Svenning Olle
Norstedts, Biografier och memoarer, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 371 sid, 2005  SLUT på förlag

Arbetslöshet
Olofsson Jonas, Wadensjö Eskil
SNS, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
96 sid, 2005, Pris: 91 SEK exkl. moms   

SOU 2005:71 Informationssäkerhetspolitik — Organisatoriska konsekvenser
Fritzes, Statsvetenskap och politik
154 sid, 2005, Pris: 177 SEK exkl. moms   

Ds 2005:12 Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige
Fritzes, Statsvetenskap och politik
338 sid, 2005, Pris: 291 SEK exkl. moms   

Den lilla starka staten — Samtal om välfärdssystemets sociala hållbarhet i ett rättsligt perspektiv
Vahlne Westerhäll Lotta, Jäderberg Judith
SNS, Statsvetenskap och politik
183 sid, 2005  SLUT på förlag

Arbetarrörelsen och det nya EU-fördraget
Färm Göran
Hjalmarsson & Högberg, Statsvetenskap och politik
118 sid, 2005, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Demokratirådets rapport 2005 - Mediernas integritet
Petersson Olof, Djerf-Pierre Monika, Strömbäck Jesper, Weibull Lennart
SNS, Statsvetenskap och politik
193 sid, 2005, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2004/05:161 Sveriges politik för global utveckling
Riksdagen, Statsvetenskap och politik
43 sid, 2005, Pris: 29 SEK exkl. moms   

Nye tider, nye roller? — Embedsmandsroller i den danske centraladministration
Poulsen Birgitte
DJØF, Statsvetenskap och politik
356 sid, 2005, Pris: 469 SEK exkl. moms   

Tio år i EU — Vad vet vi och vad vill vi?
Bystedt Fredrik, Nilsson Ylva
SNS, Statsvetenskap och politik
111 sid, 2005, Pris: 159 SEK exkl. moms   

Destination Europa — En kontinents politiska och ekonomiska utveckling
Torbiörn Kjell M.
SNS, Statsvetenskap och politik, Ekonomi
392 sid, 2005, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Nästa
Sida 13 av 19

  © 2017 Jure AB