Allmänna verk och samlingsverk

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 17 av 30

Artikelsamling 2008
Svensk IdrottsJuridisk Förening, Allmänna verk och samlingsverk
324 sid, 2008, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Ny juridik 4:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet Jubileumshäfte 2007
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 250 sid, 2008, Pris: 250 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2008/09
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 684 sid, 2008, Pris: 353 SEK exkl. moms   

Ny juridik 3:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I
Schultz Mårten
Stockholm Centre for Commercial Law, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
226 sid, 2008, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Affärsjuridiska uppsatser 2007
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
251 sid, 2008, Pris: 722 SEK exkl. moms   

Nordic Statistical Yearbook 2008 — Nordisk statistisk årsbok 2008
Nordiska Ministerrådet, Allmänna verk och samlingsverk
144 sid, 46 uppl, 2008, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Forhandlingene ved Det 38. nordiske juristm­øde — i København 21.-23. august 2008
Den danske Styrelse, Allmänna verk och samlingsverk
516 sid, 2008, Pris: 338 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 53 — Law and Society
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
Inbunden, 449 sid, 2008, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Lagtextsamling i affärsjuridik
Falk Jan-Erik
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
200 sid, 4 uppl, 2008  SLUT på förlag

SCB Tabeller över Sveriges befolkning 2007
Statistiska centralbyrån, Allmänna verk och samlingsverk
444 sid, 2008, Pris: 274 SEK exkl. moms   

Finlands statskalender 2008
Helsingfors universitet, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 1232 sid, 198 uppl, 2008, Pris: 1359 SEK exkl. moms   

Bankplatser i Sverige - Maj 2008
Svenska Bankföreningen, Allmänna verk och samlingsverk
205 sid, 2008  SLUT på förlag

Ny juridik 2:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Pointlex Legala affärer - nummer 4/2008
PointLex, Allmänna verk och samlingsverk
38 sid, 2008, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Styrelser och revisorer i Sveriges Börsföretag 2008-2009
Fristedt Daniel, Sundqvist Sven-Ivan
SIS Ägarservice AB, Allmänna verk och samlingsverk, Ekonomi, Associationsrätt och värdepappersrätt
148 sid, 2008, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Affärsjuridik för småföretagare
Brorsson Magnus
Bokförlaget Redaktionen, Allmänna verk och samlingsverk
124 sid, 2008  SLUT på förlag

Pointlex Legala affärer - nummer 3/2008
PointLex, Allmänna verk och samlingsverk
38 sid, 2008, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Kommittédirektiv 2007 — Årsbok
Fritzes, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
1176 sid, 2008, Pris: 245 SEK exkl. moms   

Förteckning över advokater och advokatbyråer m.m. 2008 — Jämte stadgar och regler för advokatverksamhet
Sveriges Advokatsamfund, Allmänna verk och samlingsverk
996 sid, 2008, Pris: 495 SEK exkl. moms   

Ny juridik 1:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
111 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Sveriges skeppslista 2008
Sjöfartsverket, Allmänna verk och samlingsverk, Sjöfart
1120 sid, 2008, Pris: 687 SEK exkl. moms   

Svensk författningssamling 2007 — Inbunden årgång
Thomson Fakta, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 3123 sid, 2008, Pris: 641 SEK exkl. moms   

Pointlex Legala affärer - nummer 2/2008
PointLex, Allmänna verk och samlingsverk
38 sid, 2008, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | Nästa
Sida 17 av 30

  © 2017 Jure AB