Allmänna verk och samlingsverk

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 17 av 31

RH 2008 — Rättsfall från hovrätterna
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 485 sid, 2009, Pris: 577 SEK exkl. moms   

Kommittédirektiv 2008 — Årsbok
Fritzes, Offentlig rätt, Allmänna verk och samlingsverk
839 sid, 2009, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Pointlex Legala affärer 2009
PointLex, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Prenumeration, 2009, Pris: 755 SEK exkl. moms   

International Antitrust Law & Policy 2008
Hawk Barry E.
Juris Publishing, Marknadsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 716 sid, 2009, Pris: 1916 SEK exkl. moms   

Arbetsdomstolens domar 2008
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk, Arbetsrätt
Inbunden, 802 sid, 2009, Pris: 962 SEK exkl. moms   

SKV Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2008 — Tax Statistical Yearbook of Sweden 2008
Skatteverket, Skatterätt, Allmänna verk och samlingsverk
346 sid, 11 uppl, 2009  SLUT på förlag

Rättsfallsreferat från hovrätterna 2009 (prenumeration)
Norstedts Juridik, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Prenumeration, 2009, Pris: 1853 SEK exkl. moms   

The Stockholm Diplomatic List March 2009 — Including International Organisations and other Representations
Regeringskansliet, Allmänna verk och samlingsverk
224 sid, 2009, Pris: 181 SEK exkl. moms   

Principles of French Law
Bell John, Boyron Sophie, Wittaker Simon
Oxford University Press, Utländsk rätt, Allmänna verk och samlingsverk
616 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 651 SEK exkl. moms   

Idrætsjuristen 2007 — Årsskrift for Dansk Idrætsjuridisk Forening
Evald Jens
DJØF, Allmänna verk och samlingsverk
76 sid, 2008, Pris: 159 SEK exkl. moms   

Law — A Very Short Introduction
Wacks Raymond
Oxford University Press, Allmänna verk och samlingsverk, Internationell rätt, Utländsk rätt
192 sid, 2008, Pris: 103 SEK exkl. moms   

Legal Dictionary — English/ Spanish and Spanish/ English
Kaplan Steven M.
Kluwer, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 940 sid, 3 uppl, 2008, Pris: 1026 SEK exkl. moms   

Norstedts stora tyska ordbok — Tysk-svensk/svensk tysk
Norstedts Akademiska Förlag, Allmänna verk och samlingsverk
686 sid, 2008, Pris: 499 SEK exkl. moms   

Norsk Lovkommentar 2008
Lødrup Peter, Kaasen Knut, Tjomsland Steinar
Gyldendal Akademisk, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 4470 sid, 2008  SLUT på förlag

Artikelsamling 2008
Svensk IdrottsJuridisk Förening, Allmänna verk och samlingsverk
324 sid, 2008, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Ny juridik 4:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet Jubileumshäfte 2007
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 250 sid, 2008, Pris: 250 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2008/09
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 684 sid, 2008, Pris: 353 SEK exkl. moms   

Ny juridik 3:2008
VJS, Allmänna verk och samlingsverk
95 sid, 2008, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I
Schultz Mårten
Stockholm Centre for Commercial Law, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt
226 sid, 2008, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Affärsjuridiska uppsatser 2007
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
251 sid, 2008, Pris: 722 SEK exkl. moms   

Nordic Statistical Yearbook 2008 — Nordisk statistisk årsbok 2008
Nordiska Ministerrådet, Allmänna verk och samlingsverk
144 sid, 46 uppl, 2008, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Forhandlingene ved Det 38. nordiske juristm­øde — i København 21.-23. august 2008
Den danske Styrelse, Allmänna verk och samlingsverk
516 sid, 2008, Pris: 338 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 53 — Law and Society
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära
Inbunden, 449 sid, 2008, Pris: 398 SEK exkl. moms   

Lagtextsamling i affärsjuridik
Falk Jan-Erik
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
200 sid, 4 uppl, 2008  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 17 av 31

  © 2017 Jure AB