Allmänna verk och samlingsverk

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 14 av 31

International Antitrust Law & Policy 2010
Hawk Barry E.
Juris Publishing, Marknadsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 466 sid, 2011, Pris: 1590 SEK exkl. moms   

The English Legal System — 2011-2012
Slapper Gary, Kelly David
Cavendish, Utländsk rätt, Allmänna verk och samlingsverk
738 sid, 12 uppl, 2011, Pris: 494 SEK exkl. moms   

Svensk författningssamling 2010 — Inbunden årgång
Thomson Reuters, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 4300 sid, 2011, Pris: 525 SEK exkl. moms   

Driva företag som hantverkare — skatt, ekonomi och juridik
Carlsson Pål, Lundén Björn
Björn Lundén Information, Allmänna verk och samlingsverk, Ekonomi, Skatterätt
241 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 396 SEK exkl. moms   

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender 2011
IT- og Telestyrelsen, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 926 sid, 2011, Pris: 2081 SEK exkl. moms   

Arbetsdomstolens domar 2010
Domstolsverket, Allmänna verk och samlingsverk, Arbetsrätt
Inbunden, 910 sid, 2011, Pris: 1027 SEK exkl. moms   

Ny Juridik 1:2011
Thomson Reuters, Allmänna verk och samlingsverk
107 sid, 2011, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Register över gällande SFS författningar 1 januari 2011
Thomson Reuters, Allmänna verk och samlingsverk
431 sid, 2011, Pris: 267 SEK exkl. moms   

De Lege 2010 Party Autonomy — Civil Procedural Views on Party Autonomy, Franz Klein, EU Law and more
Iustus, Processrätt, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 148 sid, 2011, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Juridikens fundament — med grundläggande juridisk metodlära
Kulin-Olsson Karin
Jure, Allmänna verk och samlingsverk
220 sid, 6 uppl, 2011, Pris: 126 SEK exkl. moms   

Juridiken — En introduktion till rättsvetenskapen
Nilsson Mattias
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, Allmän rättslära, Processrätt
80 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 93 SEK exkl. moms   

JO:s ämbetsberättelse - avgiven vid riksmötet 2010/11
Riksdagen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 748 sid, 2010, Pris: 367 SEK exkl. moms   

Juridik för tolkar
Tolk- och översättarinstitutet, Allmänna verk och samlingsverk
267 sid, 5 uppl, 2010, Pris: 349 SEK exkl. moms   

Suomen Laki III 2010
Talentum Fakta, Allmänna verk och samlingsverk, Utländsk rätt
Inbunden, 2490 sid, 2010, Pris: 1722 SEK exkl. moms   

Suomen Laki II 2010
Talentum Fakta, Allmänna verk och samlingsverk, Utländsk rätt
Inbunden, 2532 sid, 2010, Pris: 1722 SEK exkl. moms   

German Legal System and Laws
Foster Nigel, Sule Satish
Oxford University Press, Utländsk rätt, Allmänna verk och samlingsverk
650 sid, 4 uppl, 2010, Pris: 421 SEK exkl. moms   

Artikelsamling 2010
SISU Idrottsböcker, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 195 sid, 2010, Pris: 217 SEK exkl. moms   

SBU-Rapport nr 204 Tandförluster — En systematisk litteraturöversikt
SBU, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk
399 sid, 2010, Pris: 248 SEK exkl. moms   

SBU-Rapport nr 203 Rotfyllning — En systematisk litteraturöversikt
SBU, Övrigt, Allmänna verk och samlingsverk
515 sid, 2010, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Utrikesdepartementets kalender 2009-2010
Fritzes, Allmänna verk och samlingsverk
460 sid, 2010, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Globalization and the U.S. Law School — Comparative and Cultural Perspectives 1906-2006
Hicks Stephen C, Modéer Kjell Å.
Juristförlaget i Lund, Allmänna verk och samlingsverk, Internationell rätt
Inbunden, 133 sid, 2010, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Ny Juridik 3:2010
Thomson Reuters, Allmänna verk och samlingsverk
94 sid, 2010, Pris: 325 SEK exkl. moms   

Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet 2009-10 — Inbunden årsvolym
Jure, Periodica, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 1012 sid, 2010, Pris: 1026 SEK exkl. moms   

Scandinavian Studies in Law Volume 56 — ICT Legal Issues
Jure, Allmänna verk och samlingsverk, IT-rätt, Offentlig rätt
Inbunden, 445 sid, 2010, Pris: 462 SEK exkl. moms   

Mallar & dokument — De 100 viktigaste dokumentmallarna med anvisningar och fri nedladdning
Carlsson Pål
Björn Lundén Information, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
381 sid, 8 uppl, 2010  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | Nästa
Sida 14 av 31

  © 2017 Jure AB