Arbetsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Nästa
Sida 25 av 34

Arbetsbrist och kravet på saklig grund — en alternativrealistisk arbetsrättslig studie
Glavå Mats
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 727 sid, 1999  SLUT på förlag

Vägval för anställningsskyddet
Glavå Mats
BAS Publishing, Arbetsrätt
178 sid, 2018, Pris: 224 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt
Glavå Mats, Hansson Mikael
Studentlitteratur, Arbetsrätt
673 sid, 4 uppl, 2020, Pris: 622 SEK exkl. moms   

Anställdas integritetsskydd
Grahn Erik, Kjällström Susanna
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt, IT-rätt, Offentlig rätt
280 sid, 2017, Pris: 593 SEK exkl. moms   

Arbetsskadeförsäkring — och statligt personskadeskydd
Grönwall Lars, Hessmark Lars-Göran, Jansson Henrik
Prisma, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
Inbunden, 390 sid, 6 uppl, 2003  SLUT på förlag

Arbetsmiljölagen
Gullberg Hans, Rundqvist Karl-Ingvar
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
519 sid, 18 uppl, 2018, Pris: 895 SEK exkl. moms   

Arbetstidslagen — Kommentarer och författningar
Gullberg Hans, Rundqvist Karl-Ingvar, Ewaldsson Per, Wennerström Sture
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
274 sid, 4 uppl, 2014, Pris: 459 SEK exkl. moms   

Europaperspektiv 2006 - En gränslös europeisk arbetsmarknad?
Gustavsson Sverker, Oxelheim Lars, Wahl Nils
Santérus, EU-rätt, Arbetsrätt, Statsvetenskap och politik
Inbunden, 255 sid, 2006, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Rehabiliteringskedjan — tillbaka till arbetslivet
Günzel Mats
Kommunlitteratur, Arbetsrätt
Inbunden, 95 sid, 2009, Pris: 239 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljörätt och rehabilitering
Günzel Mats, Zanderin Lars
Liber, Arbetsrätt, Offentlig rätt
173 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 419 SEK exkl. moms   

Förtroendeman — En praktisk kommentar till förtroendemannalagen
Göransson Håkan Gabinus
Åhnberg, Arbetsrätt
80 sid, 3 uppl, 2014, Pris: 119 SEK exkl. moms   

Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet
Göransson Håkan Gabinus
Publica, Arbetsrätt
367 sid, 1997  SLUT på förlag

Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument — de grundläggande förbuden mot stridsåtgärder i historisk och internationell belysning
Göransson Håkan Gabinus
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
469 sid, 1988  SLUT på förlag

Uthyrning av arbetstagare — En kommentar till uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv
Göransson Håkan Gabinus
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
102 sid, 2014, Pris: 317 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen — En lärobok
Göransson Håkan Gabinus, del Sante Naiti
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
214 sid, 2018, Pris: 384 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen
Göransson Håkan Gabinus, Flemström Stefan, Slorach Martina, del Sante Naiti
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
226 sid, 3 uppl, 2013  SLUT på förlag

Arbetsrätten — En introduktion
Göransson Håkan Gabinus, Garpe Bengt
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt
128 sid, 7 uppl, 2016  SLUT på förlag

Arbetsrätt för arbetsgivare — Lagregler i praktiken
Göthberg Gunnar, Nordin Jan, Trogen Göran
Thomson Fakta, Arbetsrätt
626 sid, 2005  SLUT på förlag

Arbejdsskadesikringsloven — incl. tillæg med kommentarer
Hansen Preben, Rasmussen Leif
DJØF, Arbetsrätt
Inbunden, 1253 sid, 2003, Pris: 2437 SEK exkl. moms   

Kollektivavtalsrätten — en rättsvetenskaplig berättelse
Hansson Mikael
Iustus, Arbetsrätt
Inbunden, 463 sid, 2010, Pris: 515 SEK exkl. moms   

Anställningsavtalet — en handbok
Hartzell Lars, Iseskog Tommy
Talentum Fakta, Arbetsrätt
Inbunden, 290 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 587 SEK exkl. moms   

Arbejdsprocesret — Sagshåndtering, forhandling og retsafgørelse
Hasselbalch Ole
Thomson Reuters, Processrätt, Arbetsrätt
486 sid, 2008, Pris: 1137 SEK exkl. moms   

Arbejdsret
Hasselbalch Ole
DN, Arbetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 550 sid, 11 uppl, 2013, Pris: 1367 SEK exkl. moms   

Den Danske Arbejdsret I-III
Hasselbalch Ole
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Arbetsrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 2953 sid, 2009, Pris: 5411 SEK exkl. moms   

Sportskontrakter
Haugaard Rasmus Skovsgaard, Fisker Casper
Nyt Juridisk Forlag, Förmögenhetsrätt, Arbetsrätt
222 sid, 2004  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Nästa
Sida 25 av 34

  © 2017 Jure AB