Arbetsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Nästa
Sida 32 av 34

Redundancy and the Swedish Model in an International Context
Sebardt Gabriella
Kluwer, Arbetsrätt
Inbunden, 600 sid, 2006, Pris: 1081 SEK exkl. moms   

Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer
Selberg Niklas
Media tryck, Arbetsrätt
557 sid, 2017, Pris: 662 SEK exkl. moms   

Lavalgenerationen — 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt
Selberg Niklas, Sjödin Erik
Iustus, Arbetsrätt
Inbunden, 288 sid, 2019, Pris: 423 SEK exkl. moms   

International Labour Law
Servais Jean-Michael
Kluwer, Arbetsrätt
356 sid, 2 uppl, 2008, Pris: 925 SEK exkl. moms   

Svensk internationell arbetsrätt
Seth Torsten
Studentlitteratur, Arbetsrätt, EU-rätt
281 sid, 2009  SLUT på förlag

Lönefordran (BEGAGNAT EX) — Studier över löneskydd och kvittningsregler
Sigeman Tore
Norstedts, Arbetsrätt
508 sid, 1967, Pris: 1500 SEK exkl. moms   

Rättegången i arbetstvister — lagkommentar och uppsatser
Sigeman Tore
Liber Ekonomi, Arbetsrätt
344 sid, 1979  SLUT på förlag

Semesterrätt
Sigeman Tore
Iustus, Arbetsrätt
125 sid, 5 uppl, 1991  SLUT på förlag

Arbetsrätten — En översikt
Sigeman Tore, Sjödin Erik
Wolters Kluwer Sverige, Arbetsrätt
274 sid, 7 uppl, 2017, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Internationell kollektivavtalsreglering — En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor
Sinander Erik
Stockholms universitet, Arbetsrätt, Internationell privat- och processrätt
383 sid, 2017, Pris: 498 SEK exkl. moms   

Ett europeiserat arbetstagarinflytande — en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige
Sjödin Erik
Iustus, Arbetsrätt, EU-rätt
Inbunden, 356 sid, 2015, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Dags för en ny arbetsskadeförsäkring
Sjögren Lindquist Gabriella, Wadensjö Eskil
SNS, Försäkringsrätt, Arbetsrätt
153 sid, 2008, Pris: 276 SEK exkl. moms   

Effekter av anställningsskydd — Vad säger forskningen?
Skedinger Per
SNS, Arbetsrätt, Ekonomi
143 sid, 2008, Pris: 198 SEK exkl. moms   

Diskrimineringslagen — Vad varje chef måste veta
Skoglund Barbro, Skoglund Caj
Kommunlitteratur, Arbetsrätt
Inbunden, 56 sid, 2009, Pris: 296 SEK exkl. moms   

Föräldraledighet — Ledighetsformer - Förläggning av ledighet - Anmälan och avslutning - Löneberäkning - Semesterberäkning - Frågor och svar
Sprangers Lotta
Tholin & Larsson, Arbetsrätt, Offentlig rätt, Familjerätt
134 sid, 2 uppl, 2014  SLUT på förlag

Skyddsombud i allas intresse — en rättsvetenskaplig studie
Steinberg Maria
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
378 sid, 2004  SLUT på förlag

Skyddsombudsrätt — Skydds- och arbetsmiljöombud - samverkan, ansvar och tillsyn
Steinberg Maria
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
330 sid, 5 uppl, 2018, Pris: 392 SEK exkl. moms   

Företagsöverlåtelser — nya utmaningar för arbetsrätten
Streiffert Marie, Thysell Johanna
Studentlitteratur, Arbetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
116 sid, 2006  SLUT på förlag

Diskrimineringslagen — från princip till praktik
Swanstein Filippa, Henrikz Karin
Studentlitteratur, Arbetsrätt, Offentlig rätt
282 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 317 SEK exkl. moms   

Medbestämmande och politisk demokrati — en principdiskussion om de statsanställdas möjligheter till medbestämmande
Svensson Gustav
Iustus, Arbetsrätt
180 sid, 1985, Pris: 254 SEK exkl. moms   

Avsked och uppsägning av personliga skäl
Sydolf Lars
Lag & Avtals förlag, Arbetsrätt, Allmänna verk och samlingsverk
212 sid, 2001  SLUT på förlag

Arbetsrätt för skolledare och pedagoger
Söderlöf Göran
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
200 sid, 3 uppl, 2020, Pris: 467 SEK exkl. moms   

Discrimination in Employment
Tucker Katherine, George Sarah
Sweet & Maxwell, Arbetsrätt
Lösblad, 2007, Pris: 2415 SEK exkl. moms   

Att skriva och tolka tjänstgöringsbetyg
Uggelberg Georg
Thomson Fakta, Arbetsrätt
Inbunden, 232 sid, 5 uppl, 2004  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | Nästa
Sida 32 av 34

  © 2017 Jure AB