Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten
� En feministisk analys
   
 
Författare:Lundström Karin
Titel:Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten � En feministisk analys
Utgivningsår:1999
Omfång:461 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176783979
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:EU-rätt , Arbetsrätt , Allmän rättslära

Pris: 547 SEK exkl. moms

 

I EG-rätten har det under de gångna fyra decennierna utvecklats ett omfattande rättsområde om könsjämlikhet. Rättsområdet är sedan år 1994 en del av och juridiskt överordnat svensk jämställdhetslagstiftning. Karin Lundström beskriver utvecklingen i lagstiftningsarbetet under tidsperioden 1957 till 1997 och analyserar kritiskt EG-domstolens argumentation i tolkningarna av lagstiftningen. Analysen blottlägger domstolens cirkelresonemang och visar hur den lagstiftning som i ett historiskt perspektiv har kommit till för att avskaffa diskriminering av kvinnor används som ett medel för att upprätthålla maskulina normer som tjänar till att disciplinera och kontrollera män.
 
  © 2017 Jure AB