Arbetsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 1 av 36

Arbetstagares immaterialrätter (Ny Upplaga) — Rätten till uppfinningar, design, verk, databaser och datorprogram m.m. i anställningsförhållanden
Wolk Sanna
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Immaterialrätt
3 uppl, 2023, Preliminärt pris: 756 SEK exkl. moms   

Affärsrätten i ett nötskal
Kjellström Anders
Studentlitteratur, Förmögenhetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Arbetsrätt
206 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 329 SEK exkl. moms   

Tidsbegränsade anställningar
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
235 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 479 SEK exkl. moms   

Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring — En introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem
Axmin Martina, Lundahl Göran
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Arbetsrätt
210 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 356 SEK exkl. moms   

Medbestämmandelagen — Med kommentar
Holke Dan, Olauson Erland
Studentlitteratur, Arbetsrätt
502 sid, 8 uppl, 2023, Pris: 423 SEK exkl. moms   

Arbetslagstiftning — Lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2023
del Sante Naiti, Rasmussen Maria
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
751 sid, 50 uppl, 2023, Pris: 598 SEK exkl. moms   

Författnings- och rättsfallssamling i arbetsrätt 2023/24
Herzfeld Olsson Petra, red.
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
558 sid, 2023, Pris: 364 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i obligationsrätt — 2023/24
Zackariasson Laila, Hansson Mikael
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Skadeståndsrätt, Arbetsrätt
1251 sid, 2023, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt 2023 - Aktuella lagtexter 1 juli 2023 — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
159 sid, 53 uppl, 2023, Pris: 105 SEK exkl. moms   

RehabAnsvar (NY UPPLAGA) — Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt, Offentlig rätt
86 sid, 10 uppl, 2023, Preliminärt pris: 145 SEK exkl. moms   

SOU 2023:36 Genomförande av minimilönedirektivet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
152 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

SOU 2023:24 Etablering för fler — Jämställda möjligheter till integration
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt
412 sid, 2023, Pris: 792 SEK exkl. moms   

Personaljuridik 2023
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 1322 sid, 36 uppl, 2023, Pris: 1221 SEK exkl. moms   

Preskription i arbetsrätten — En vägledning för praktiker
Ericson Bo
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
353 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 646 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljörätt — En läro- och handbok
Andersson Peter
Åhnberg, Arbetsrätt
112 sid, 2023, Pris: 105 SEK exkl. moms   

Prop. 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt
31 sid, 2023, Pris: 43 SEK exkl. moms   

Förhandlarboken — Förhandlingar i arbetslivet
Humlin Einar, Hellström Persson Heléne, Stenmo Jonas
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
186 sid, 7 uppl, 2023, Pris: 477 SEK exkl. moms   

Rehabiliteringsansvaret — En arbetsrättslig handbok
Broman Jakob, Ericson Bo, Öhrn Carolina
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
230 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 542 SEK exkl. moms   

Ds 2023:6 Genomförande av det nya blåkortsdirektivet
Regeringskansliet, Arbetsrätt, Offentlig rätt, EU-rätt
366 sid, 2023, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Rehabilitering och arbetsmiljö — Handbok i tio steg för arbetsgivare
Blekemo Annika, Gurmu Martha
Studentlitteratur, Arbetsrätt
235 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 470 SEK exkl. moms   

AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS
Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt, Skadeståndsrätt
107 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 188 SEK exkl. moms   

Författningar för statliga arbetsgivare 2023 — I urval av Arbetsgivarverket
Jure, Arbetsrätt, Offentlig rätt
400 sid, 2023, Pris: 300 SEK exkl. moms   

SOU 2023:7 På egna ben - Utvecklad samverkan för individers etablering på arbetsmarknaden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Arbetsrätt
198 sid, 2023, Pris: 259 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 1 av 36

  © 2017 Jure AB