Arbetsrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 34 av 36

Turordning vid uppsägning
Calleman Catharina
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
392 sid, 2000, Pris: 612 SEK exkl. moms   

Incitamentprogram — Belöningsformer för anställda - vinstdelning, optioner, försäkringar m.m.
Andersson Lennart, Bratteberg Johan
Björn Lundén Information, Associationsrätt och värdepappersrätt, Skatterätt, Arbetsrätt
240 sid, 2000  SLUT på förlag

SOU 2000:80 Offentligt anställdas bisysslor
Fritzes, Arbetsrätt, Offentlig rätt
307 sid, 2000, Pris: 190 SEK exkl. moms   

Rätt lön på rätt sätt — Metod för bedömning av kvalifikationer vid individuell lönesättning
Andersson Eva R, Harriman Anita
Arbetslivsinstitutet, Arbetsrätt, Organisation och ledarskap
Inbunden, 103 sid, 1999  SLUT på förlag

SAF Handboken 2000 — arbetsgivarens ABC
Svenska Arbetsgivareföreningen, Arbetsrätt, Övrigt
286 sid, 7 uppl, 1999  SLUT på förlag

Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten — En feministisk analys
Lundström Karin
Iustus, EU-rätt, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 461 sid, 1999, Pris: 547 SEK exkl. moms   

Arbetsbrist och kravet på saklig grund — en alternativrealistisk arbetsrättslig studie
Glavå Mats
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 727 sid, 1999  SLUT på förlag

Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden — Gustafssonmålet i perspektiv
Agell Anders, Hanau Peter
Iustus, Arbetsrätt
182 sid, 1999, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Transfer of Undertakings
Bowers John, Jeffries Simon, Napier Brian, Younson Fraser
Sweet & Maxwell, Arbetsrätt
Lösblad, 1998, Pris: 5346 SEK exkl. moms   

Chefens avtal
Dominique Lars
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
66 sid, 1998, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Uppdrag arbetsmiljö — En idébok om modernt arbetsmiljöarbete
Iseskog Tommy
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 314 sid, 2 uppl, 1998  SLUT på förlag

Handbok i arbetsrätt — lagtext, kommentarer, rättsfall
Runhammar Urban, Stare Peter
Norstedts Juridik, Arbetsrätt
Inbunden, 442 sid, 11 uppl, 1998  SLUT på förlag

Arbetsdomstolen och lagstiftaren — om värderingar i rättsligt beslutsfattande
Rimsten Olle
Iustus, Arbetsrätt, Allmän rättslära
Inbunden, 362 sid, 1998, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Flexibility — Flexibilisation of Working life: Potentials and Challenges for Labour Law: an International Analysis
Fahlbeck Reinhold
Juristförlaget i Lund, Arbetsrätt
Inbunden, 87 sid, 1998, Pris: 94 SEK exkl. moms   

Ledighetsboken
Westerlund Tommy
Karlstads juristförlag, Arbetsrätt
Inbunden, 344 sid, 7 uppl, 1997, Pris: 180 SEK exkl. moms   

Internationella rättsakter om arbetsrätt och social trygghet
Göransson Håkan Gabinus
Publica, Arbetsrätt
367 sid, 1997  SLUT på förlag

Facklig arbetsrätt
Schmidt Folke, Eklund Ronnie, Göransson Håkan Gabinus, Källström Kent, Sigeman Tore
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
314 sid, 4 uppl, 1997, Pris: 691 SEK exkl. moms   

Anställningsavtalet — om anställningsförhållandets individuella reglering
Malmberg Jonas
Iustus, Arbetsrätt
413 sid, 1997  SLUT på förlag

Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden : en studie av rättsbildningen på sjöarbetsmarknaden
Schelin Johan
Iustus, Arbetsrätt, Sjö- och transporträtt
Inbunden, 537 sid, 1997, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Arbetstidslagen med kommentar — inklusive EU-regler
Bylund Bo, Viklund Lars
Prisma, Arbetsrätt
Inbunden, 165 sid, 5 uppl, 1997  SLUT på förlag

Medbestämmandelagen — lagtext med kommentarer
Bergqvist Olof, Lunning Lars, Toijer Gudmund
Publica, Arbetsrätt
Inbunden, 597 sid, 2 uppl, 1997  SLUT på förlag

Employment Precedents and Company Policy Documents
Julyan Alan, Jeffreys Simon, McMullen Jeremy
Sweet & Maxwell, Arbetsrätt
Lösblad, 1996, Pris: 3685 SEK exkl. moms   

Kollektivavtal i EU — om allmängiltiga avtal och social dumping
Ahlberg Kerstin, Bruun Niklas
Jure, Arbetsrätt, EU-rätt
183 sid, 1996, Pris: 352 SEK exkl. moms   

Studiematerial för kurser i arbetsrätt
Funck Carina
Juristförlaget Stockholm, Arbetsrätt
218 sid, 1995  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | Nästa
Sida 34 av 36

  © 2017 Jure AB