Databeskyttelse på arbejdsmarkedet
   
 
Författare:Blume Peter , Kristiansen Jens
Titel:Databeskyttelse på arbejdsmarkedet
Utgivningsår:2002
Omfång:203 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757402469
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 501 SEK exkl. moms

 

Ur innehållet:

Forord
Introduktion

Kapitel 1. Retskilder og institutioner
Arbejdsretlige regler
Databeskyttelsesretlige regler

Kapitel 2. Grundfigurer belyst arbejdsretligt og databeskyttelsesretligt
Generelt om samspillet mellem de to retsområder
Saglighed
Samtykke
Informationspligt
Sikkerhed

Kapitel 3. Ansættelse af medarbejdere
Generelt om ansættelse af personale
Indsamling af oplysninger
Oplysninger om strafbare forhold
Helbredsoplysninger
Kreditoplysninger
Stillingsbesættende virksomheder
Oplysninger om ikke-ansatte

Kapitel 4. Forhold under ansættelsen
Forholdet mellem ledelse og medarbejdere
Oplysninger om ansatte
Testning af ansatte
Overvågning
Visitation o.lign.
Tv-overvågning
Telefonovervågning
Overvågning af Internet-brug
Hjemmearbejdspladser
Overgang til ny arbejdsgiver

Kapitel 5. Efter ansættelsen
Retsforholdet efter ansættelsens ophør
Opbevaring af registrerede oplysninger
Videregivelse af oplysninger
Advarselsregistre m.v.
Indsigelsesret

Kapitel 6. Organisationsmæssige forhold
Organisationsmæssige forhold
Retsgrundlaget for faglige organisationers virke
Behandling af oplysninger om medlemmer
Behandling af oplysninger om udenforstående

Afslutning
Lov nr. 429 af 31.5.2000 om behandling af personoplysninger
Forkortelser
 
  © 2017 Jure AB